KULLANICI SÖZLEŞMESİ

Madde 1 - Giriş

İşbu kullanıcı sözleşmesi ("sözleşme") ve www.farmazon.com.tr sitesinde ("site") yer alan diğer kurallar, Şişli-İstanbul adresinde yerleşik Mesa Verde Vitamin Kozmetik ve Gıda Takviyeleri Ticaret Ananomi Şirketi ("Farmazon") tarafından sunulan hizmetlerin şart ve koşullarını düzenlemektedir. Sitede yer alan tüm politika ve kurallar işbu sözleşmenin ayrılmaz bir parçası olarak, işbu sözleşmenin ekini oluşturmaktadır.

İşbu sözleşme, sizinle, Esentepe Mah., Talat Paşa Cad., No:5, 34360, Şişli-İstanbul adresinde yerleşik Farmazon arasında yapılmaktadır. Hizmetlerimizi kullanmakla, işbu sözleşmenin hüküm ve şartlarını kabul etmektesiniz.

Madde 2 - Süre

Sizin tarafınızdan gerekli bilgilerinin siteye girilmesi ve yine tarafınızca verilen e-posta adresine gönderilecek e-postanın teyit edilmesi ile üyelik kayıt işlemi tamamlanır. İşbu sözleşme tüm kullanıcılar için geçerlidir. İşbu sözleşme; yeni kullanıcılar için üyelik kayıt işleminin tamamlanması ile, mevcut kullanıcılar için onaylandığı tarihte, yürürlüğe girecektir.

Madde 3 - Kapsam

Farmazon, eczanelere internet üzerinden ürün satma ve/veya satın alma imkanı sunan sanal bir pazaryeri sağlamaktadır. Farmazon, bu sitede listelenen ürünlerin sahibi veya satıcısı değildir. Farmazon, kullanıcılar tarafından sağlanan içeriklerin ve satışa sunulan ürünlerin doğruluğu, kalitesi, güvenliği veya bu ürünlerin yasal olup olmadığı hususunda herhangi bir beyan, garanti veya taahhütte bulunmamaktadır.

Madde 4 - Hizmetler

Farmazon tarafından verilen hizmetler kısaca;

 1. 1.Sanal Pazaryeri
  1. a. Satıcılara, içeriklerini kendileri oluşturmak suretiyle ürünlerini satışa sunabilecekleri, alıcılara ise farklı kategorilerdeki çok sayıda ürünü görüntüleyebilecekleri ve sipariş verebilecekleri bir platform sağlanmasıdır.
  2. b. Satıcı ve alıcılar, ürünün satış fiyatı, teslim şartları ve ödeme koşulları konusunda, site altyapısından yararlanarak haberleşebilir ve sipariş koşullarında mutabakata varabilirler.
 2. 2.Farmazon Güvenli Ödeme Sistemi
  1. a.Satış sözleşmesinin tarafı olmayan Farmazon, alım satım sürecinin ödeme aşamasında alıcı ve satıcıya Farmazon Güvenli Ödeme Sistemi'ni sağlar. Satıcıya malın teslimi karşılığında bedeli tahsil edememe; alıcıya ise bedelin ödenmesine karşılık, malın hiç veya istenilen nitelik ve şartlarda teslim edilmemesi riskine karşı korumayı amaçlar.
  2. b.Farmazon Güvenli Ödeme Sistemi kapsamında Farmazon tarafından denetlenen ve yönetilen bu hesap, İyzico Ödeme Kuruluşu Anonim Şirketi (“İyzico”) tarafından sağlanmaktadır, işbu sözleşme ve Farmazon Güvenli Ödeme Sistemi kurallarına uygun işletilmektedir.
  3. c. Farmazon Güvenli Ödeme Sistemi'nin işleyişi aşağıdaki gibidir:
   1. i. Alıcı, ürün ve/veya hizmet siparişi verdikten sonra, ürün ve/veya hizmet bedelini İyzico nezdindeki güvenli hesaba transfer eder ve ürün ve/veya hizmet bedelinin güvenli hesaba yatırıldığı Farmazon tarafından Satıcı'ya bildirilir.
   2. ii. Satıcı, ürün ve/veya hizmeti, alıcı Güvenli Hesaba ödeme yaptıktan sonra, sipariş saat 14.00’dan önce verildi ise aynı gün, 14.00’dan sonra verildi ise en geç bir gün sonra alıcının adresine gönderir ve gönderi bilgilerinin siteye girişini sağlar. Gönderilen ürün ve/veya hizmeti teslim alan alıcı, ürün/hizmet kararlaştırılan niteliklere ve şartlara uygun ise, ürün ve/veya hizmet bedelinin satıcının banka hesabına transferi için site üzerinden onay verir.
   3. iii. Satıcı ürün ve/veya hizmetin alıcıya teslimini/ifasını sağlamaz ise ya da alıcı tarafından gönderilen ürün ve/veya hizmetin belirtilen nitelikleri taşımadığı tespit edilir ise veya alıcı ürün ve/veya hizmeti satın almaktan vazgeçer ise, ürün/hizmet bedeli güvenli hesaptan alıcıya iade edilir.
   4. iv. Alıcı, satıcının ürünün kargo bilgilerini veya hizmetin ifa edildiğine ilişkin bilgileri siteye girmesine müteakiben 10 gün içinde onay veya iade bildiriminde bulunmazsa, ürün ve/veya hizmet bedeli satıcının hesabına transfer edilir.
   5. v. Farmazon, alıcı ve satıcı arasında yaşanabilecek anlaşmazlık durumunda, taraflar bir uzlaşmaya varana kadar veya bir mahkeme/hakem heyeti kararı alınana kadar, ürün ve/veya hizmet bedelini güvenli hesapta bloke etme hakkına sahiptir.
  4. d. Kullanıcılar, Farmazon Güvenli Ödeme Sisteminden ve Farmazon hizmetlerinden faydalanılarak alınıp satılan ürün ve/veya hizmetlerin satışından veya satışa bağlı işlemlerinden kaynaklanacak her türlü vergi, resim, harç ve benzeri yükümlülüklerinden veya ürünün ithal edilmesi halinde ithali ile ilgili her türlü vergi, fon, ceza, sair yükümlülükten sorumludurlar.
 3. 3.Aracı Hizmet Sağlayıcı

  6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve 6563 sayılı Elektronik Ticaret Düzenlenmesi Hakkında Kanun kapsamında mesafeli sözleşme kurulmasına aracılık eden ve Aracı Hizmet Sağlayıcı sıfatına haiz olan Farmazon'un Satıcı ve/veya Alıcı tarafından sağlanan içerikleri kontrol etmekle, bu içerik veya içeriğe konu mal ve hizmetle ilgili hukuka aykırı bir faaliyetin ya da durumun söz konusu olup olmadığını araştırmakla yükümlü ve sorumlu değildir.

  İşbu kullanıcı sözleşmesinde tanımlanan Farmazon Güvenli Ödeme Sisteminin işleyişini sağlamak amacıyla Satıcı, satışa sunduğu ürün ve/veya hizmetlere ilişkin bedellerin kendi nam ve hesabına Alıcı’dan tahsil edilmesi konusuna münhasır olarak, Farmazon’u temsilci olarak atamaktadır. Alıcı, ürün ve/veya hizmetlere ilişkin ödemeyi Satıcı’nın temsilcisi sıfatıyla Farmazon’a yapmakla alım-satım akdi kapsamında ödeme yükümlülüğünü ifa edecektir. Yukarıda belirtilen temsil yetkisinin Satıcı tarafından iptal edilmesi halinde Farmazon, kullanıcı sözleşmesini feshetme ve Satıcı’nın üyeliğini iptal etme hakkına sahiptir.

Madde 5 - Kullanım Şartları

Siteye girdiğinizde veya Farmazon hizmetlerini kullanırken aşağıda belirtilen işlemlerin yapılması sözleşmeye açıkça aykırılık olarak kabul edilecektir:

 • - Mevzuata aykırılık, üçüncü kişilerin haklarının ve/veya işbu sözleşme veya eklerinin ihlali,
 • - Sahte ürünlerin satışı veya üçüncü kişilere ait telif, marka gibi fikri ve/veya sınai mülkiyet haklarının ihlali,
 • - Hukuki işlem yapma ehliyetine sahip olunmaması (18 yaşından küçük olmanız gibi) veya üyelikten men edildiğiniz halde Farmazon hizmetlerinin kullanılması,
 • - Ürünlerin teslim/ifa edilmemesi veya satın alınan ürün bedelinin ödenmemesi,
 • - Fiyatların manipüle edilmesi veya diğer kullanıcıların listelemesine müdahale edilmesi,
 • - Aldatıcı, yanıltıcı, eksik, yanlış içerik yerleştirilmesi,
 • - Farmazon'un yazılı onayı olmaksızın, kullanıcı hesabının veya isminin devredilmesi,
 • - Spam, talep edilmemiş veya toplu elektronik iletişim yapılması veya zincirleme mesaj gönderilmesi,
 • - Farmazon'a veya kullanıcılarına zarar verebilecek virüs veya teknolojilerin dağıtımı, yayılması,
 • - Kullanıcı profili değerlendirme sistemini bozmaya yönelik davranışlar dahil, Farmazon altyapısına, sistemine zarar verilmesi,
 • - Herhangi bir amaçla siteye robot veya otomatik giriş yöntemleri ile girilmesi,
 • - Kullanıcıların yazılı ön onayı olmaksızın, kullanıcıların e-posta veya diğer kişisel bilgilerinin toplanması, saklanması,
 • - Sitenin (tasarım, metin, imge, html kodu ve diğer kodlar da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) herhangi bir fikri ve/veya sınai mülkiyet konusu parçasının yeniden satışı, paylaşımı, dağıtımı, çoğaltılması, bunlardan türemiş, işleme çalışmalar yapılması.
 • - Site üzerinde, kendi üyeliklerinizle ve diğer üyeler ve/veya tanıdıklarınıza ait üyelikler arasında ürün ve/veya hizmet satışı niteliğinde olmayan, sadece para transferini sağlayacak her türlü nitelikte işlem yapılması ve site'nin işleyişini manipüle edecek davranışlarda bulunulması.
 • - Farmazon markası ve unvanı ile benzer ibarelerin kullanıcı ismi olarak belirlenmesi ve üçüncü kişilerin marka dahil haklarını ihlal edecek şekilde kullanıcı isimlarinin belirlenmesi.

Eğer siteye bir tüzel kişi olarak üye oluyorsanız, ilgili tüzel kişiyi temsil ve ilzama yetkili olduğunuzu beyan ve garanti edersiniz. Aksi halde, doğan borç ve yükümlülüklerden şahsen sorumlu olmayı kabul edersiniz.

İşbu sözleşmeye taraf olmakla, Farmazon'un site aracılığıyla kullanıcılar arasında gerçekleşen her türlü iletişimi ve bunların içeriğini izleyebileceğini, işleyebileceğini ve bu içeriğe ilişkin kayıtları yasal mevzuat gereği en az 3 yıl süreyle tutabileceğini, saklayabileceğini ve mevzuat kapsamında gerektiğinde ilgililere verebileceğini kabul etmektesiniz.

Madde 6 - Satış Koşulları

Ürün listelediğinizde, satıcı sıfatıyla aşağıda belirtilen koşullar ve "Satıcılar İçin Kurallar” sözleşmesine uygun davranacağınızı kabul etmektesiniz:

 1. 1- Ürünleri zamanında, sitede belirttiğiniz niteliklere uygun ve ayıpsız olarak teslim/ifa edeceğinizi kabul etmektesiniz.
 2. 2- Mesafeli Satışlar ile ilgili Yönetmelik dahil alıcının korunmasına ilişkin tüm düzenlemelere uygun davranacağınızı ve alıcıların tüm hak ve yükümlülüklerin muhatabının bizzat kendiniz olacağını ve alıcının taleplerini ve uğrayacağı zarar ve ziyanı karşılayacağınızı, sitede yapılacak geliştirmelere ve kurallara uygun davranacağınızı kabul etmektesiniz.
 3. 3- Satıcı olarak;
  1. a. ürünleri sitede listelemeye ve satışa arz etmeye yetkili olduğunuzu, listelediğiniz ürünlerin mülkiyetinin ya da satışa arz hakkının size ait olduğunu,
  2. b. ürünleri mevzuata uygun olarak piyasaya sunduğunuzu ve/veya sattığınızı ve/veya ithal ettiğinizi, bu ürünlerin internet üzerinde yayınlanması, satışa arz edilmesi ve satılması için herhangi bir engel bulunmadığını, orijinal olduğunu, değiştirilmediğini veya kötüleştirilmediğini,
  3. c. ürünlere ilişkin marka, logo ve diğer içerikleri kullanmaya ve bu sözleşmede yer alan lisansı vermeye yetkili olduğunuzu,
  4. d. ürünlerin faturalarının, garanti belgelerinin olduğunu ve ürünlere ilişkin gümrük vergileri dahil her türlü vergisel yükümlülüklerinin yerine getirildiğini,
  5. e. yürürlükte olan ya da gelecekte yürürlüğe girecek yasal düzenlemelere özellikle vergi, gümrük, ihracat, ithalat, tüketicinin korunması, elektronik ticaret, rekabet, reklam, fikri ve sınai haklara ilişkin tüm mevzuata uygun davranacağınızı, kabul etmektesiniz.
 4. 4- İşbu sözleşme ve/veya yasal düzenlemeleri ihlal ettiğiniz durumlarda, ihlal konusu işlem veya eyleme ilişkin olarak Farmazon tarafından talep edilecek işlemleri yerine getirmek ve aksiyonları almakla mükellef olacağınızı kabul etmektesiniz.
 5. 5- Satıcı olarak, sitede kullanıcı hesabı aracılığıyla yapılan işlemlerden herhangi birini üçüncü kişi bir tedarikçiye yaptırmanız durumda, Farmazon'a karşı tedarikçinizin site üzerinden yaptığı işlemlerden dolayı tedarikçi ile birlikte sorumlu olduğunuzu kabul etmektesiniz.

Madde 7 - Listeleme

Ürün satışa sunarken ekte yer alan Listeleme Kurallarına uygun hareket etmeyi kabul etmektesiniz.

 • - Listelenen ürünlerin güncel ve yasal olmasından ve içeriğinden veya yasal sınırlamalara tabi olan ürünlerin satışa arzında bu yasal sınırlamalara uygun listelenmesinden sorumlu olduğunuzu kabul etmektesiniz.
 • - Yasaklı ürünler listesinde yer alan veya yasal düzenlemeler uyarınca satışı yasak olan veya ileride yasaklı hale gelecek ürünler satışa sunulamaz.

Madde 8 - Ücretler

Listelemeye ilişkin ücretler "Satıcı için Kurallar" bölümünde ilan edilmektedir. Farmazon, ücretlendirme politikasını ve ücretleri zaman zaman 30 gün önceden yapacağı duyurular veya göndereceği mesajlar ile değiştirebilecektir. Bu değişikliği kabul etmeyen kullanıcılar 30 gün içerisinde tazminatsız ve cezasız olarak üyelikten ayrılabilecektir.

Madde 9 - Alım Şartları

Alım yaparken "Alıcılar İçin Kurallar"a uymayı kabul etmektesiniz.

Madde 10 - Fikri Mülkiyet

Sitenin tasarımı, imge, html kodu dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla sitede Farmazon tarafından oluşturulan tüm içerik ile Farmazon markası ve logosu Farmazon’a aittir. Kullanıcılar, Farmazon'un fikri mülkiyet haklarına tabi eserlerini kullanamaz, paylaşamaz, dağıtamaz, sergileyemez, çoğaltamaz, bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz.

Madde 11 - Farmazon Hakları

Kullanıcı olarak, satışa arz edilen ürünlerle veya site üzerinden gerçekleştireceğiniz işlemlerle ilgili olarak, Farmazon'a yöneltilecek her hangi bir yasal takibat, soruşturma veya davada Farmazon'un sorumlu olmadığını ve Farmazon'un kendisini savunması için gerekli olan tüm bilgi ve belgeleri en kısa sürede sağlamayı kabul etmektesiniz. Üçüncü kişilerden uyarı gelmesi veya herhangi bir aykırılık tespit edilmesi halinde, Farmazon ilgili içerikleri siteden kaldırma hakkına sahiptir. Farmazon'un söz konusu ürünleri siteden kaldırması nedeniyle satıcıya karşı herhangi bir tazminat yükümlülüğü doğmayacaktır.

Sözleşmede belirtilen yasaklı ürünleri ve ilgili mevzuat tarafından satışı yasaklanan ürünleri satışa arz ettiği ve/veya sözleşme hükümlerine ve sitede belirtilen kurallara uymadığı tespit edilen satıcının üyeliği, Farmazon tarafından askıya alınabilir veya iptal edilebilir. Farmazon, marka ve fikri haklar dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmaksızın her türlü fikri ve sınai mülkiyet hakkının ihlal edildiğini iddia eden kişilerce Hak Sahipliği Koruma Programı aracılığı ile yapılacak başvuruları inceleyecektir. Farmazon Hak Sahipliği Programı ile yapılan başvurular sonucunda, kullanıcılara ilişkin ürünlerin listelemelerini kaldırma ve gerektiğinde kullanıcıların üyeliklerini askıya alma veya iptal etme hakkını saklı tutar.

Kullanıcı olarak, alıcının onay ve/veya iade bildiriminde bulunmadığı hallerde, Farmazon'un, ürün ve/veya hizmet için kargo/teslimat bilgisinin satıcı tarafından siteye girilmesini takip eden 11 günü içerisinde ürün ve/veya hizmet bedelinin satıcının hesabına transfer edeceğini kabul etmektesiniz.

Madde 12 - Fesih

Taraflardan herhangi biri, tek taraflı olarak işbu sözleşme ve eklerini her zaman feshedilebilir. Böyle bir fesih halinde taraflar fesih tarihine kadar doğmuş olan hak ve borçları karşılıklı olarak ifa edeceklerdir. Farmazon, işbu sözleşme ve eklerini ihlal etmeniz durumunda sözleşmeyi ve üyeliğinizi derhal tek taraflı olarak feshedebilecektir. Bu durumda, Farmazon'un uğradığı/uğrayabileceği tüm zarar ve ziyandan sorumlu olduğunuzu kabul etmektesiniz.

Madde 13 - Sorumluluklar

Siz, i) işbu sözleşmeye aykırı eylem veya işlemler ii) kullanacağız marka, logo ve içerik iii) listelediğiniz ürünler iv) yaptığınız reklam, promosyon, kampanya veya tanıtım ve v) yasal düzenlemelere aykırı eylem ve işlemler nedeniyle Farmazon, Farmazon çalışanları ve yöneticileri ile Farmazon kullanıcılarının maruz kalabileceği maddi/manevi, doğrudan/dolaylı zararları ve yapmış olduğu tüm masrafları (yargılama giderleri ve avukatlık masrafları vb.), harcamaları ve başta tazminat ve idari para cezası olmak üzere yapmış olduğu tüm ödemeleri, hiçbir yasal merciin hükmüne hacet kalmaksızın, Farmazon'un ilk yazılı talebini müteakip 7 (yedi) gün içerisinde tüm fer'ileriyle birlikte nakden ve defaten ödemeyi gayri kabili rücu olarak kabul etmektesiniz.

Farmazon dilerse, bu bedelleri Güvenli Hesapta bulunan bakiyeden mahsup etme veya bu bedelleri bloke etme hakkını haizdir.

Farmazon'un işbu sözleşmeden kaynaklanan sorumluluğu, kasıt ve ağır ihmal halleri hariç olmak üzere, işbu sözleşme tahtında, zarara yol açan olay tarihi itibariyle Farmazon'un kullanıcıdan varsa tahsil etmiş olduğu ücret ve komisyonların toplamı ile sınırlıdır.

Madde 14 - Genel

 • - Taraflardan herhangi biri, işbu sözleşme kapsamında üstlendiği herhangi bir yükümlülüğün, mücbir sebepler nedeniyle yerine getirilmemesi veya gecikmesinden dolayı diğer tarafa karşı sorumlu olmayacaktır. Mücbir sebep, tarafların makul kontrolleri dışında kalan öngörülmeyen ve önlenemeyen herhangi bir olaydır. Aşağıda belirtilenler ile sınırlı kalmamak kaydıyla, halk ayaklanması, savaş, hükümet tahditleri ve idari kararlar, ambargo, hükümetin veya bir kurumunun uygulaması, internet hızı ve kesintileri, doğal afet, fırtına, yangınlar, kaza, sabotaj, patlama, terörist saldırı, malzeme veya sarf malzemesi darlığı, grev ve lokavt mücbir sebep sayılır.
 • - Farmazon'un kendi grup şirketlerine yapacağı devirler hariç olmak üzere, taraflar, işbu sözleşmeden doğan hak ve yükümlülüklerini herhangi bir üçüncü kişiye devredemeyeceklerdir.
 • - Tarafınızla yapılacak bütün bildirimler, elektronik ortamda ilanlar ile ya da yazılı olarak sistemde belirttiğiniz e-posta adresinize veya fiziksel adresinize yapılacaktır. Herhangi bir e-posta veya adres değişikliğini yazılı olarak bildirmediğiniz veya sitede güncellemediğiniz takdirde, mevcut e-posta adresinize veya fiziksel adresinize yapılacak tebligat geçerli kabul edilecektir.
 • - Kullanıcılar, siteye üye olurken Farmazon tarafından telefon, çağrı merkezleri, otomatik arama makineleri, e-posta, SMS vb. vasıtalarla yapılacak duyuru ve kampanyalar ile Farmazon hakkında yapılacak anketler ile ilgili iletişim çalışmalarından haberdar olup olmamaya ilişkin tercihlerini belirlerler. Kullanıcılar, sözkonusu iletişim tercihlerinin Farmazon’un mobil aplikasyonları için ve mobil sitesi için de gereçerli olacağını kabul, beyan ve taahhüt ederler. Kullanıcılar üye kayıtları tamamlandıktan sonra Bildirimler bölümü aracılığıyla her zaman ve ücretsiz olarak kendilerine gönderilecek elektronik ticari iletileri durdurabilir veya ticari ileti kanallarını değiştirebilirler.
 • - Kullanıcılar, işbu sözleşmeyi kabul etmekle, Farmazon’un, kullanıcılara ilişkin bilgileri, kişisel veriler de dahil olmak üzere ve fakat bununla sınırlı kalmaksızın, Gizlilik Politikası'ndaki düzenlemelere uygun olarak kullanabileceğini ve 3.kişilere aktarabileceğini kabul ederler.
 • - Farmazon işbu sözleşmeyi, e-mail veya Mesajlar bölümü aracılığıyla ya da güncellenmiş maddeleri www.farmazon.com.tr adresinde yayınlamak suretiyle her zaman değiştirebilir.
 • - Sitemizde yer alan politikalar ve kurallar dönem dönem değiştirilebilirler. Değişiklikler Farmazon sitesinde yayınlandıkları tarihte geçerli olurlar.
 • - İşbu sözleşmenin uygulanmasından ve yorumlanmasından doğan hukuki itilafların hallinde Türk Hukuku uygulanacaktır. Taraflar arasında, işbu sözleşme hükümlerinin yorumu ya da uygulanmasından dolayı çıkabilecek tüm ihtilafların hallinde, İstanbul Çağlayan Mahkemeleri ile İcra Müdürlükleri yetkili olacaktır.
 • - Taraflar, bu sözleşmeden doğabilecek ihtilaflarda taraflara ait defter ve kayıtlarının, bilgisayar kayıtlarının, teyitli faks mesajlarının, e-maillerinin muteber, bağlayıcı, delil teşkil edeceğini kabul ederler.
 • - Bir mahkeme veya başka yetkili bir makam tarafından işbu sözleşmenin herhangi bir hükmünün tamamen veya kısmen geçersiz veya yürütülemez olduğuna karar verilirse, bu sözleşmenin diğer hükümlerinin ve söz konusu hükmün geri kalanının geçerliliği etkilenmeyecektir.
 • - Farmazon'un haklarından herhangi birisini kullanmaması veya geç kullanması, bu haktan feragat ettiği anlamına gelmeyecektir.
 • - Bu sözleşmedeki hiçbir unsur taraflar arasında herhangi bir temsilcilik, acente, ortaklık veya başka türlü bir ortak girişim (joint venture vs.) ilişkisi olarak yorumlanmayacaktır.
 • - Alıcı ve Satıcı, Farmazon’un mesafeli sözleşme kurulmasına aracılık eden ve Elektronik Ticaret Düzenlenmesi Hakkında Kanun kapsamında Aracı Hizmet Sağlayıcı sıfatına haiz olduğunu ve bu nedenle Satıcı ve/veya Alıcı tarafından sağlanan içerikleri kontrol etmekle, bu içerik veya içeriğe konu mal ve hizmetle ilgili hukuka aykırı bir faaliyetin ya da durumun söz konusu olup olmadığını araştırmakla yükümlü ve sorumlu olmadığını kabul, beyan ve taahhüt ederler.