ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

A) AÇIKLAMA

Farmazon’a hoşgeldiniz. (Tam adresi www.farmazon.com.tr. Bundan böyle kısaca "Site" ve Farmazon olarak anılacaktır). Site’mizi ziyaret ettiğiniz için teşekkür ederiz. İşbu "Site" Mesa Verde Vitamin Kozmetik ve Gıda Takviyeleri Ticaret Ananomi Şirketi’ye ait olup (Bundan böyle kısaca "Mesa Verde" olarak anılacaktır), Site’de, Site üzerinde, Site içeriğinde ve işbu uyarı metninde her tür organizasyon, kullanım ve tasarruf yetkisi Mesa Verde'ye aittir. Mesa Verde Site’de dileği zaman tek taraflı olarak değişiklik, ayarlama ve güncelleme yapma hakkına sahiptir. Bu değişiklikler, ayarlamalar ve güncellemeler Site’de yayınlandığı andan itibaren geçerlilik kazanmış sayılır. İşbu sebeplerle lütfen Site’yi kullanmadan önce işbu Üyelik Sözleşmesi ile Kullanım Koşulları metnini dikkatle okuyunuz.

B) KULLANIM

1. İşbu Üyelik Sözleşmesi’nin onayı ile işbu sözleşmenin tüm hükümleri kayıtsız kabul edilmiş sayılacaktır. Üyelik kayıt işlemi Kullanıcı/Kullanıcılar tarafından gerekli bilgilerinin ilgili yerlere girilmesi ve tarafınızdan sisteme girilen e-posta adresine gönderilecek onay e-postasının teyit edilmesi ile tamamlanır. İşbu sözleşme tüm üyeler için geçerli olacaktır. İşbu sözleşme; yeni üyeler için üyelik kayıt işleminin tamamlanması ile, mevcut üyeler için sitede yayınlandığı tarihten itibaren geçerli olacaktır. Yeni koşulları kabul etmeyen üyelerin üyeliklerinin silinmesi amacıyla [email protected] adresine e-posta atmaları gerekmektedir. Aksi halde bu koşullara uymak zorunda olup, bu sözleşmenin bir taraf haline geleceklerdir.

C) SİTE VE HİZMETLERİMİZ HAKKINDA

2. Farmazon eczacıların ilaç dışı ürünlere ulaşabilecekleri sadece eczacılara özel bir pazar yeri platformudur. Farmazon, eczanelere internet üzerinden ürün satma ve/veya satın alma imkanı sunan başkalarına ait iktisadî ve ticari faaliyetlerin yapılmasına elektronik ticaret ortamını sağlayan aracı hizmet sağlayıcıdır. Farmazon, bu sitede listelenen ürünlerin sahibi veya satıcısı değildir.

3. Farmazon, üyeler tarafından sağlanan içeriklerin ve satışa sunulan ürünlerin doğruluğu, kalitesi, güvenliği veya bu ürünlerin yasal olup olmadığı hususunda herhangi bir beyan, garanti veya taahhütte bulunmamaktadır. Üye/Üyeler bu konuda Mesa Verde’ye herhangi bir talepte bulunamazlar ve bunu da açıkça kabul ederler.

4. Farmazon satıcılara, içeriklerini kendileri oluşturmak suretiyle ürün ve/veya hizmetlerini satışa sunabilecekleri, alıcılara ise farklı kategorilerdeki çok sayıda ürün ve/veya hizmeti görüntüleyebilecekleri ve sipariş verebilecekleri bir platform sağlamaktadır.

5. Satıcı ve alıcılar, ürün ve/veya hizmetin satış fiyatı, teslim şartları ve ödeme koşulları konusunda, site altyapısından yararlanarak haberleşebilir ve sipariş koşullarında mutabakata varabilirler. 

6. Farmozon olarak kesinlikle eczacılık veya ilaç takası hizmeti vermemekteyiz. Siteyi ziyaret eden her kullanıcı bunun bilincindedir.

D) GÜVENLİ ÖDEME SİSTEMİ HAKKINDA

7. Satış sözleşmesinin tarafı, aracı hizmet sağlayıcı sıfatına haiz Farmazon, alım satım sürecinin ödeme aşamasında alıcı ve satıcıya Farmazon Güvenli Ödeme Sistemi'ni sağlar. Satıcıya malın teslimi karşılığında bedeli tahsil edememe; alıcıya ise bedelin ödenmesine karşılık, malın hiç veya istenilen nitelik ve şartlarda teslim edilmemesi riskine karşı korumayı amaçlar.

8. İşbu Üyelik Sözleşmesinde tanımlanan Farmazon Güvenli Ödeme Sistemi’nin işleyişini sağlamak amacıyla Satıcı, satışa sunduğu ürün ve/veya hizmetlere ilişkin bedellerin kendi nam ve hesabına Alıcı’dan tahsil edilmesi konusuna münhasır olarak, Farmazon’u temsilci olarak atamaktadır. Alıcı, ürün ve/veya hizmetlere ilişkin ödemeyi Satıcı’nın temsilcisi sıfatıyla Farmazon’a yapmakla alım-satım akdi kapsamında ödeme yükümlülüğünü ifa edecektir. İşbu temsil yetkisinin Satıcı tarafından iptal edilmesi halinde Farmazon, işbu üyelik sözleşmesini feshetme ve Satıcı’nın üyeliğini iptal etme hakkına sahiptir.

9. Farmazon Güvenli Ödeme Sistemi kapsamında Farmazon tarafından denetlenen ve yönetilen bu hesap, İyzico Ödeme Kuruluşu Anonim Şirketi (“İyzico”) tarafından sağlanmaktadır, işbu sözleşme ve Farmazon Güvenli Ödeme Sistemi kurallarına uygun işletilmektedir.

10. Kullanıcılar, Farmazon Güvenli Ödeme Sisteminden ve Farmazon hizmetlerinden faydalanılarak alınıp satılan ürün ve/veya hizmetlerin satışından veya satışa bağlı işlemlerinden kaynaklanacak her türlü vergi, resim, harç ve benzeri yükümlülüklerinden veya ürünün ithal edilmesi halinde ithali ile ilgili her türlü vergi, fon, ceza, sair yükümlülükten sorumludurlar.

11. Farmazon Güvenli Ödeme Sistemi'nin işleyişi aşağıdaki gibidir:

11.1 Alıcı, ürün ve/veya hizmet siparişi verdikten sonra, ürün ve/veya hizmet bedelini İyzico nezdindeki güvenli hesaba transfer eder ve ürün ve/veya hizmet bedelinin güvenli hesaba yatırıldığı Farmazon tarafından Satıcı'ya bildirilir.

11.2 Satıcı, ürün ve/veya hizmeti, alıcı Güvenli Hesaba ödeme yaptıktan sonra, sipariş saat 14.00’dan önce verildi ise aynı gün, 14.00’dan sonra verildi ise en geç bir gün sonra alıcının adresine gönderir ve gönderi bilgilerinin siteye girişini sağlar. Gönderilen ürün ve/veya hizmeti teslim alan alıcı, ürün/hizmet kararlaştırılan niteliklere ve şartlara uygun ise, ürün ve/veya hizmet bedelinin satıcının banka hesabına transferi için site üzerinden onay verir.

11.3 Satıcı ürün ve/veya hizmetin alıcıya teslimini/ifasını sağlamaz ise ya da alıcı tarafından gönderilen ürün ve/veya hizmetin belirtilen nitelikleri taşımadığı tespit edilir ise veya alıcı ürün ve/veya hizmeti satın almaktan vazgeçer ise, ürün/hizmet bedeli güvenli hesaptan alıcıya iade edilir.

11.4 Alıcı, satıcının ürünün kargo bilgilerini veya hizmetin ifa edildiğine ilişkin bilgileri siteye girmesine müteakiben 10 gün içinde onay veya iade bildiriminde bulunmazsa, ürün ve/veya hizmet bedeli satıcının hesabına transfer edilir.

11.5 Farmazon, alıcı ve satıcı arasında yaşanabilecek anlaşmazlık durumunda, taraflar bir uzlaşmaya varana kadar veya bir mahkeme/hakem heyeti kararı alınana kadar, ürün ve/veya hizmet bedelini güvenli hesapta bloke etme hakkına sahiptir.

12. Satıcı, site üzerinden hangi banka hesabına ödeme almak istediğini kendisi seçmektedir. Farmazon eczacılar dışındaki kişilerin sisteme üyeliğine izin vermemektedir. Farmazon aracı hizmet sağlayıcı sıfatına haiz olduğundan satıcı üyeler tarafından verilen banka hesaplarının kime ait olduğunu kontrol gibi bir yükümlülüğü bulunmamaktadır. Satıcının hak edeceği bedel Satıcı tarafından Siteye verilen banka hesabına yatırılacak olup, bu hesabın yanlışlığı, başka kişilere ait olması gibi herhangi bir durumda Farmazon sorumluluk kabul etmemektedir.

E) SİTE YETKİLERİ

13. Üye/Üyeler Mesa Verde ve Farmazon’un marka hakkına ve sitede yer alan ürünlerin telif haklarına saygılı olmayı ve bu hakları ihlal etmemeyi peşinen kabul eder. Sitenin marka ve telif hakkı ihlallerinden dolayı uğrayacağı zararı, ihlal eden kullanıcılardan hukuki yollarla talep hakkı olduğu unutulmamalıdır.

14. 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve 6563 sayılı Elektronik Ticaret Düzenlenmesi Hakkında Kanun kapsamında mesafeli sözleşme kurulmasına aracılık eden ve Aracı Hizmet Sağlayıcı sıfatına haiz olan Farmazon Satıcı ve/veya Alıcı tarafından sağlanan içerikleri kontrol etmekle, bu içerik veya içeriğe konu mal ve hizmetle ilgili hukuka aykırı bir faaliyetin ya da durumun söz konusu olup olmadığını araştırmakla yükümlü ve sorumlu değildir. 

15. Farmazon, işbu Üyelik Sözleşmesinin ihlâli halinde Site'nin kullanımına son verme, kişisel sayfayı kapatma; Üye/Üyeler’in sisteme yükledikleri bilgileri ve içerikleri Üye/Üyeler de dahil olmak üzere üçüncü kişilerin erişimine kapatabilme ve silme hakkını ve herhangi bir resmi makamdan Site kullanıcısı ve üyesi olarak Üye/Üyeler’e yönelik bir suç duyurusu ya da resmi soruşturma talebi gelmesi ve/veya Site kullanıcısı ve üyesi olarak Üye/Üyeler’in Site'nin sisteminin çalışmasına engel olacak ya da işleyişini değiştirecek herhangi bir elektronik sabotaj veya saldırı yapıldığının tespit edilmesi halinde veya yasal, idari ya da hükümet isteğine yanıt vermek için her türlü bilgiyi açıklama hakkını ve Üye/Üyeler aleyhine dava veya hukuki takip yoluna başvurma hakkı ile gerekli gördüğü tedbirleri alma hakkını saklı tutar. Ayrıca işbu ihlal nedeniyle Farmazon’un tazminat hakları da saklıdır. Şu kadar ki; haksız fiil, ihmal veya diğer sebepler neticesinde; işlemin kesintiye uğraması, hata, ihmal, kesinti, silinme, kayıp, işlemin veya iletişimin gecikmesi, bilgisayar virüsü, iletişim hatası, hırsızlık, imha veya izinsiz olarak kayıtlara girilmesi, değiştirilmesi veya kullanılması hususunda Farmazon herhangi bir sorumluluk kabul etmez.

16. Farmazon, marka ve fikri haklar dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmaksızın her türlü fikri ve sınai mülkiyet hakkının ihlal edildiğini iddia eden kişilerce Hak Sahipliği Koruma Programı aracılığı ile yapılacak başvuruları inceleyecektir. Farmazon Hak Sahipliği Programı ile yapılan başvurular sonucunda, kullanıcılara ilişkin ürünlerin listelemelerini kaldırma ve gerektiğinde kullanıcıların üyeliklerini askıya alma veya iptal etme hakkını saklı tutar. Bu tarz durumlarda kullanıcı/kulanıcılar bize [email protected] mail adresinden ulaşabilirler.

17. Tüm itinalı çalışmaya rağmen, Site'deki bilgiler fiili değişikliklerin gerisinde kalabilir. Site'deki bilgi ve içeriklerin güncelliği, doğruluğu, şartları, kalitesi, performansı, pazarlanabilirliği, yorum ve görüşlerin belli bir amaca uygunluğu ve bunlarla sınırlı olmayan, bunlarla bağlantılı veya bağımsız diğer bilgi, hizmet veya içeriklere etkisi ile tamlığı hakkında Farmazon herhangi bir sarih ya da zımni garanti vermemekte ve taahhütte bulunulmamaktadır.

18. Kullanıcılar Farmazon’un kesinlikle eczacılık ya da ilaç takas hizmeti sağlamadığını açıkça kabul ederler.

19. Farmazon'un kendi grup şirketlerine yapacağı devirler hariç olmak üzere, taraflar, işbu sözleşmeden doğan hak ve yükümlülüklerini herhangi bir üçüncü kişiye devredemeyeceklerdir.

20. Site üzerinden ilanen yapacağımız bildirimlerin dışında belirttiğiniz e-posta adresinize veya fiziksel adresinize de bildirim yapılabilecektir. Herhangi bir e-posta veya adres değişikliğini yazılı olarak 7 gün içerinde bildirmediğiniz veya sitede güncellemediğiniz takdirde, mevcut e-posta adresinize veya fiziksel adresinize yapılacak tebligat hukuken geçerli kabul edilecektir.

21. Taraflar, bu sözleşmeden doğabilecek ihtilaflarda Mesa Verde’ye ait defter ve kayıtların, bilgisayar kayıtlarının, teyitli faks mesajlarının, e-maillerinin muteber, bağlayıcı, delil teşkil edeceğini kabul ederler.

F) KİŞİSEL BİLGİLERİN KULLANIMI

22. Farmazon, 6698 sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanunu’na ilişkin olarak gerekli tüm düzenlemeleri gerçekleştirmektedir. Sitemize üye olmakla birlikte; şirketimizin sitemiz üzerinden yayımlamış olduğu Kişisel Veri ve Gizlilik Politikası kapsamına onay vererek dahil olduğunuzu ve söz konusu şartların geçerli olacağını hatırlatır, Kişisel Veri Politikamıza internet sitemizden ulaşabileceğinizi siz değerli üyelerimize bildirmek isteriz.

23. Tarafımızca değerli üye ve müşterilerimiz, bayi, iş ortaklarımızın, pay sahiplerimizin, çalışanlarımızın ve iş başvurusunda bulunmak veya internet sitemizi ziyaret etmek suretiyle ya da diğer herhangi bir şekilde bizimle ilişki tesis eden diğer gerçek kişilerin kişisel verilerinin korunmasın için gerekli önlemler alınmakta olup, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVK Kanunu”) çerçevesinde kişisel verilerin işlenmesi ve çerez ve benzeri teknolojilerin kullanımı konusundaki Şirket kural ve politikalarımız hakkında sizleri bilgilendirmek amacı ile Kişisel Verilerin Korunması ve Gizlilik Politikasını (“Gizlilik Politikası”)hazırlamış bulunmaktayız.

24. Bu nedenle www.farmazon.com.tr web sitesinde  üye ve müşteri bilgilerinin gizliliği, korunması, işlenmesi, kullanımı, değiştirilmesi, iletişimler ve sair hususlarda sitemizde yer alan gizlilik politikasına tabi olacağınızı ve internet sayfamızı her kullanışınızda koşulları kabul ettiğinizden emin olmak için bu metni gözden geçirmeniz gerektiğinizi hatırlatmak isteriz.

25. Farmazon, Site'ye üyelik ve kişileştirme hizmetleri verebilmek için Üye/Üyeler’den temin edilen "Kişisel Bilgiler"i (isim-soy isim, telefon, GLN numarası, adres, eczane adresi, e-posta adresleri dâhil fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla kimlik bilgileri gibi bilgiler) aşağıdaki amaçlar için kullanacaktır:

- Yayınlar göndermek,
- Elektronik posta ile bülten göndermek ya da bildirimler de bulunmak,
- Sorularınızı cevaplamak ve etkin bir müşteri hizmeti sunmak,
- Yeni hizmetler hakkında bilgi vermek,
- Farmazon veya işbirliği içinde olduğu kişiler tarafından doğrudan pazarlama yapmak ,
- Gerektiğinde kullanıcıyla temas kurmak,
- Kullanıcının kimliği ifşa edilmeden çeşitli istatistiksel değerlendirmeler, veri tabanı oluşturma ve pazar araştırmalarında kullanmak amacıyla

26. Farmazon tarafından bu amaca yönelik olarak iletilen işbu ticari elektronik iletileri Üye/Üyeler almak istemiyor ve almayı onaylamıyor ise [email protected] adresine bu konuda e mail atmaları gerekmektedir. Farmazon işbu mail aracılığıyla gönderim listesinden çıkışlarını sağlayacaktır.

27. Üye/Üyeler söz konusu iletişim tercihlerinin Farmazon’un mobil aplikasyonları ve mobil sitesi için de geçerli olacağını kabul, beyan ve taahhüt ederler. Kullanıcılar üye kayıtları tamamlandıktan sonra Bildirimler bölümü aracılığıyla her zaman ve ücretsiz olarak kendilerine gönderilecek elektronik ticari iletileri durdurabilir veya ticari ileti kanallarını değiştirebilirler.

28. Şu kadar ki, Farmazon yürürlükteki mevzuat uyarınca yetkili, idari ve resmi makamlardan usulüne uygun olarak talep gelmesi halinde kullanıcıların kendisinde bulunan kişisel bilgilerini ilgili yetkili makamlarla paylaşacaktır.

29. Farmazon, işbu verilere ilişkin Üye/Üyeler’in iletmiş olduğu sorunları Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na şikâyet etmesinden evvel kendisinden beklenecek özenle çözüm üretmeyi ve işbu çözümün Kişisel Verilerin Korunması Kanunu çerçevesinde elinde olan imkânlarla gerçekleştirmeyi taahhüt eder.

30. Farmazon, Üye/Üyeler’in kişisel verilerine pazarlama ve istatistiksel değerleme amacıyla yurtdışına aktarabilir. Üye/Üyeler bunu açıkça kabul ederler.

31. Veri sorumlusu olarak Şirketimiz ile veri sahibinin ilişki türüne ve niteliğine göre, Şirketimiz tarafından veri sahibine iş bu metinden farklı kişisel veri politikaları ve/veya bildirimler sağlanması mümkündür. Bu durumda veri sahibine sağlanan söz konusu özel politika ve bildirimlerde işbu Gizlilik Politikasında yer alan açıklamalardan farklı veya bu açıklamalara ek hususlar bulunabilir ve veri sahibi tarafından kendisine sağlanan özel politika ve bildirimlerin öncelikle dikkate alınması gerekmektedir.

32. Üyelik ve işlemleri sistemlerimizde elektronik posta (e-mail) adresine dayalı gerçekleştirilip yürütüldüğünden, bu bilgisinin kanuni/akdi gereklerden ötürü saklanması ve gerektiğinde ilgililerle paylaşımı lüzumu her halükarda saklı kalmak üzere, e-mail adresinin silinmesi vb. talepte bulunanların üyelikleri kendiliğinden sona erebilecek/erdirilebilecektir. Bu durum, üyelik işlemlerinin cep telefonu numarasına dayalı gerçekleştiği hallerde de geçerlidir.

33. Sitemizde yapacağınız bilgi güncelleme işlemleri ile herhangi bir bilgisini (iletişim bilgileri dahil) değiştiren üyelerimizin kişisel verileri ve elektronik ticari iletişim hususunda verdikleri izin değişen yeni bilgileriniz için de geçerli olacaktır.

34. Farmazon tarafından Üye/Üyeler’e ait verilerin kullanım amacı şu şekildedir;

- Kişisel ve iletişim verileri: Adı- soyadı, GLN numarası, telefon, e-mail bilgileri siteye kullanıcı kayıt, pazarlama ve iletişim amaçlı kullanılmaktadır.
- Pazarlama ve sitenin geliştirilmesi adına bu bilgiler kullanabilecektir.
- Üye/Üyeler ile Site arasında çıkabilecek bir uyuşmazlık veya başkaca bir konuda Farmazon bu verileri olayı aydınlığa kavuşturmak için kullanabilir, yasal başvuru yollarında bu bilgilerden yararlanabilir.

G) ÜYE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

35. Üye/Üyeler kendileri tarafından belirlenmiş kullanıcı adı ve şifrelerini başka kişi ya da kuruluşlara veremezler. Aksi halde Farmazon’un söz konusu kullanımdan doğan tazmin hakkı saklıdır. Üye/Üyeler’in Site üyeliği ile sahip olduğu kullanım hakkı sadece kendilerine aittir, başkalarına devredilemez.

36. Üye/Üyeler, Farmazon’un diğer kullanıcılarına ait profil, e-posta veya diğer kişisel bilgilerinin toplanması, saklanması gibi işlemlerden kaçınacağını açıkça kabul eder. Sayılan ve buna benzer hallerde Farmazon’un işbu Üyelik Sözleşmesini feshi ile diğer yasal hakları saklıdır.

37. Üye/Üyeler; "Site" üzerinde gerçekleştirdiği işlemlerde ve yazışmalarda; işbu Üyelik Sözleşmesi ile Kullanım Koşulları hükümlerine, "Site"de belirtilen tüm şart ve koşullara ve yürürlükteki mevzuata, ahlak kurallarına uygun olarak hareket edeceğini, "Site" üzerinden kendisi tarafından yüklenen içeriklerde ilgili mevzuatın gerektirdiği önlem ve prosedürleri yerine getirmek zorunda olduğunu, bu kural ve koşulları anladığını ve kabul ettiğini beyan eder (ler)." Üye/Üyeler’in "Site" dahilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendisine aittir.

38. Üye/Üyeler, Farmazon’un sağlamış olduğu bilgilerden yararlanmak suretiyle üçüncü şahıslardan almış olduğu mal ve hizmetlerdeki ayıplardan hiçbir surette Farmazon’un sorumlu olmadığını, Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve ilgili mevzuat hükümleri dahilinde Farmazon’a izafe edilebilecek her türlü sorumluluk karşısında Farmazon’u şimdiden ibra ettiğini/ettiklerini kabul ve beyan eder(ler).

39. Üye/Üyeler işbu üyelik sözleşmesini kabul etmekle Kullanım Koşullarını ve Kullanım Koşullarında ayrıntılı olarak düzenlenen Farmazon marka hakları ile teknik yapısına karşı olabilecek tecavüzlere karşı tüm sorumlulukları kabul etmektedir.

40. Farmazon doğrudan, dolaylı veya arızi zararlar, netice kabilinden doğan zararlar ve cezai tazminatlar da dahil olmak üzere, Site'nin kullanılmasından kaynaklanabilecek zararlar için sorumlu tutulamaz.

41. İşbu sözleşme hükümleri, yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üyelik süresi boyunca ve gerekli ihlal gibi hallerde üyelik süresi sonrasında dahi geçerli olabilecektir. Farmazon’un işbu sözleşme hükümlerinde tek taraflı olarak değişiklik yapma hakkı saklıdır. Üye/Üyeler’in sitede yer alan işbu sözleşme metnini düzenli aralıklarla gözden geçirmesi önerilmektedir. Aksi halde yapılan değişikliklere karşı herhangi bir hak iddia edemeyecekler ve uymak durumunda olacaklardır.

42. Üye/Üyeler’in ürünlerin teslim/ifa edilmemesi veya satın alınan ürün bedelinin ödenmemesi, fiyatların manipüle edilmesi veya diğer kullanıcıların listelemesine müdahale edilmesi, aldatıcı, yanıltıcı, eksik, yanlış içerik yerleştirilmesi, Farmazon'un yazılı onayı olmaksızın, kullanıcı hesabının veya isminin devredilmesi gibi fiileri işbu sözleşmenin ihlali sayılacak olup bu konuda Farmazon’un Üye/Üyeler’in üyeliğini iptal etme hakkı saklı olduğu gibi ortaya çıkan zararlardan dolayı tazmin hakkı da bulunmaktadır. Farmazon, bu gibi hallerde alıcı tarafından satıcının ürünü için ödenen bedelden kesinti yapma, bedeli ödememe hakkına sahiptir.

43. Siteye tüzel bir kişilik adına üye olunması halinde ilgili tüzel kişiyi temsil ve ilzama yetkili olduğunuzu beyan ve garanti edersiniz. Aksi halde, doğan borç ve yükümlülüklerden şahsen sorumlu olmayı kabul edersiniz.

H) SATICI KURALLARI

44. Üyelerin ürün listelemesi halinde, Farmazon tarafından sitede yer alan ve aşağıda da sayılan "Satıcılar İçin Kurallar” sözleşmesine uygun davranacaklarını kabul ederler. Farmazon’un bu kuralları tek taraflı olarak değiştirme hakkı bulunmaktadır. Bu sebepten sitemizi düzenli olarak kontrol etmeniz önerilmektedir. İşbu sözleşme hükümlerinin kabul edilmemesi halinde Üye/Üyeler’in listeleme yapmasına izin verilmemektedir.

45. Satıcılar ürünleri zamanında, sitede belirttikleri niteliklere uygun ve ayıpsız olarak teslim/ifası ile Mesafeli Satışlar ile ilgili Yönetmelik dahil alıcının korunmasına ilişkin tüm düzenlemelere uygun davranacaklarını ve alıcıların tüm hak ve yükümlülüklerin muhatabının bizzat kendilerinin olacağını, alıcının taleplerini ve uğrayacağı zarar ve ziyanı karşılayacağınızı, sitede yapılacak geliştirmelere ve kurallara uygun davranacaklarını açıkça kabul ederler. Bu zararlar sebebiyle Mesa Verde’nin güvenli hesaptaki bedele ilişkin kesinti yapma ve bloke hakları saklıdır.

46. Sitemize üye olup listeme yoluyla satış yapmak isteyen Üye/Üyeler:

a. Ürünleri sitede listelemeye ve satışa arz etmeye yetkili olduğunuzu, listelediğiniz ürünlerin mülkiyetinin ya da satışa arz hakkının size ait olduğunu,
b. Ürünleri mevzuata uygun olarak piyasaya sunduğunu ve/veya sattığını ve/veya ithal ettiğini, bu ürünlerin internet üzerinde yayınlanması, satışa arz edilmesi ve satılması için herhangi bir engel bulunmadığını, orijinal olduğunu, değiştirilmediğini veya kötüleştirilmediğini,
c. Ürünlere ilişkin marka, logo ve diğer içerikleri kullanmaya ve bu sözleşmede yer alan lisansı vermeye yetkili olduğunu,
d. Ürünlerin faturalarının, garanti belgelerinin olduğunu ve ürünlere ilişkin gümrük vergileri dahil her türlü vergisel yükümlülüklerinin yerine getirildiğini,
e. Yürürlükte olan ya da gelecekte yürürlüğe girecek yasal düzenlemelere özellikle vergi, gümrük, ihracat, ithalat, tüketicinin korunması, elektronik ticaret, rekabet, reklam, fikri ve sınai haklara ilişkin tüm mevzuata uygun davranacağını açıkça kabul eder.

47. Üye/Üyeler, İşbu sözleşme ve/veya yasal düzenlemeleri ihlal ettiğiniz durumlarda, ihlal konusu işlem veya eyleme ilişkin olarak Farmazon tarafından talep edilecek işlemleri yerine getirmek zorunda olacaklarını kabul ederler.

48. Satıcı/Satıcılar, sitede kullanıcı hesabı aracılığıyla yapılan işlemlerden herhangi birini üçüncü kişi bir tedarikçiye yaptırması durumda, Farmazon'a karşı tedarikçinizin site üzerinden yaptığı işlemlerden dolayı tedarikçi ile birlikte müteselsil olarak sorumlu olduklarını Kabul ederler.

49. Satış yapmak isteyen Üye/Üyeler listeledikleri ürünlerin güncel ve yasal olmasından ve içeriğinden veya yasal sınırlamalara tabi olan ürünlerin satışa arzında bu yasal sınırlamalara uygun listelenmesinden sorumlu olduğunu kabul etmektedir. Bu ürünleri Farmazon’un herhangi bir kontrol yükümlülüğü bulunmadığı gibi bu ürünlerin güncel, yasal veya gerçek dışı olması halinde Farmazon’un işbu sözleşme ‘’D’’ maddesinde ayrıntılı olarak ifade edilen güvenli ödeme sistemi çerçevesindeki hakları saklıdır. Bu maddenin ihlali halinde Farmazon’un bir zarar görmesi halinde bu maddeyi ihlal eden Üye/Üyeler ‘e karşı talep hakları saklıdır.

50. Yasaklı ürünler listesinde yer alan veya yasal düzenlemeler uyarınca satışı yasak olan veya ileride yasaklı hale gelecek ürünler satışa sunulamaz. Üye/Üyeler bunu kabul ederler.

51. Listelemeye ilişkin ücretler "Satıcı için Kurallar" bölümünde ilan edilmektedir. Farmazon, ücretlendirme politikasını ve ücretleri zaman zaman 30 gün önceden yapacağı duyurular veya göndereceği mesajlar ile değiştirebilecektir. Bu değişikliği kabul etmeyen kullanıcılar 30 gün içerisinde tazminatsız ve cezasız olarak üyelikten ayrılabilecektir. Listeleme yapmak isteyen üyeler, site üzerinden yayınlanan "Satıcı için Kurallar" bölümündeki şartları kabul etmektedirler. Kabul etmek istemeyen Üye/Üyeler’in listeleme ve de satış yapma hakkı bulunmamaktadır.

52. Üçüncü kişilerden uyarı gelmesi veya herhangi bir aykırılık tespit edilmesi halinde, Farmazon ilgili içerikleri ve listemeleri tek taraflı olarak siteden kaldırma hakkına sahiptir. Farmazon'un söz konusu ürünleri siteden kaldırması sonucu satıcıya karşı herhangi bir yükümlülüğü doğmayacaktır.

53. Satıcıların işbu sözleşme hükümlerinden bir veya birkaçını ihlali sonucu Farmazon’un maddi/manevi zarar görmesi halinde Farmazon dilerse, bu zararları Güvenli Hesapta bulunan bakiyeden mahsup etme veya bu bedelleri bloke etme hakkını haizdir.

I) ALICI KURALLARI

54. Alım yapmak isteyen Üye/Üyeler, sitede yayınlanan "Alıcılar İçin Kurallar"a uymayı kabul etmektedir. Bu kurallar site üzerinden ’’Alıcılar İçin Kurallar’’ kısmından ilan edilmektedir. Farmazon’un bu kuralları tek taraflı olarak değiştirme hakkı vardır. Bu sebepten üyelerimizin düzenli aralıklarla bu koşulları takip etmesi önerilmektedir. Ayrıca alım sırasında Üye/Üyeler’in Mesafeli Satış Sözleşmesini de onaylamaları gerekmektedir.

55. Alıcılar, süresi içerisinde onay ve/veya iade bildiriminde bulunmadığı hallerde, Farmazon'un, ürün ve/veya hizmet için kargo/teslimat bilgisinin satıcı tarafından siteye girilmesini takip eden 11 günü içerisinde ürün ve/veya hizmet bedelinin satıcının hesabına transfer edeceğini açıkça Kabul eder ve buna rıza gösterirler.

J) FESİH

56. İşbu sözleşme hükümlerinin bir veya bir kısmının ihlali veyahut bu ihlale yönelik davranışların tespiti halinde Farmazon’un işbu sözleşmeyi tek taraflı olarak fesih etme hakkı saklıdır. Bu fesihten dolayı Üye/Üyeler herhangi bir talepte bulunamayacaklarını peşinen kabul ederler.

K) YETKİ VE UYGULANACAK HUKUK

57. İşbu Siteye girilmesi veya sitenin kullanılması ve de üye olunması sonucunda ortaya çıkabilecek her tür ihtilaf Türk Hukuku ve Kanunlarına tabi olup, ihtilafların çözümünde İstanbul Mahkemeleri (Çağlayan) münhasıran yetkilidir. Mesa Verde'nin Üye/Üyeler’in bulunduğu ülkede dava açma hakkı saklıdır.

58. İşbu Üyelik Sözleşmesi’nin herhangi bir hükmünün geçersizliği, yasaya aykırılığı ve uygulanamazlığı, yasal uyarı ve kullanım koşullarının geri kalan hükümlerinin yürürlüğünü etkilemeyecektir.

L) EKLER

59. Üye/Üyeler, sitede yayınlanan Kullanım Koşullarının, Satıcı ve Alıcı Kurallarının ve Gizlilik Politikaları ve Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması Politikasının işbu sözleşmenin eki ve ayrılmaz bir parçası olduğunu kabul ederler. İşbu sözleşmenin kabulü ile yukarıdaki tüm şart ve koşulları kayıtsız olarak kabul etmektesiniz.

Bizi Seçtiğiniz İçin Teşekkürler
Farmazon / Türkiye'nin Eczacılara Özel İlk Pazaryeri

Kişisel Bilgilerinizin Kullanımı, Bildirim ve Diğer Tüm Talepleriniz İçin:
[email protected]